ร่วมงานกับเรา
1) พนักงานขาย (เซลล์) 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด
- เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
- หากมีความรู้ด้านกล้องวงจรปิดหรือระบบเน็ตเวิร์ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน

2) บัญชี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
- เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- หากใช้โปรแกรม express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

3) พนักงานฝ่ายเทคนิค CCTV 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
- เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช/ม.6ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ด้านระบบเน็ตเวิร์ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

4) พนักงานขายออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม6./ปวช. ขึ้นไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
• สามารถใช้ Computer และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวในการทำงาน
• ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

5) พนักงานธุรการขาย 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
อธิบายงาน
-ประสานงานกับลูกค้า และภายในองค์กร
-เปิดบิลขาย
-สรุป และรายงานยอดขาย
-ทำเอกสารภายในต่างๆ
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เพศหญิง
-อายุ 24-45 ปี
-สามารถใช้งาน Microsolf ได้ดี
-มีนมนุษยสัมพันธ์ดี
-สื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม

เงินเดือน 11,000-14,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล์ Suphawan@samcomsecurity.com
โทร. 0901983679
สมัครงาน

6) เลขาฝ่ายบริหาร 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ลักษณะงาน
รับหน้าที่ดูแลตารางงาน ประสานงานทั้งในและนอกองกรณ์ตามคำสั่ง อัพเดตติดตามความคืบหน้าตามที่ได้รับมอบมาย จดบันทึกและสรุปงาน

คุณสมบัติ
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office เช่น Excel , Word , Powerpoint ได้ดี
-อายุ 24-35 ปี
-สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
-อัธยาศัยดี
-สามารถจดงาน และติดตามงานได้ดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล์ Suphawan@samcomsecurity.com
โทร. 0901983679

สมัครงาน