เกี่ยวกับเรา
บริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จำกัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดการจำหน่ายระบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กล้องวงจรปิดจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีนและไต้หวัน เป็นหลัก
จากประสบการณ์การทำธุรกิจนำเข้าและค้าส่งกล้องวงจรปิด ตั้งแต่ปี 2545 ทำให้มีการขยายบริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จำกัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิดชั้นนำของปรเทศ
โดยบริษัทฯได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัยจากผู้ผลิตระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก

พันธกิจ
1.คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้องดี 
   บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นลำดับแรก เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯได้รับความพึงพอใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์บริษัทฯนำมาจำหน่าย

2.นวัตกรรมใหม่
   บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับทีมบุคคลากรให้ก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
   เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯได้จัดจำหน่ายนั้นสามารถรองรับหรือปรับปรุงให้ทันต่อเทคโนโลยีในอนาคตได้

3.บริการประทับใจ
   บริษัทฯให้ความสำคัญในด้านบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยบริษัทฯมีทีมงานทุกด้านที่สามารถให้บริการลูกค้า
   อาทิ เช่นทีมวิศวกรที่ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์, ทีมงานด้านการตลาดเป็นผู้ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
   หรือทีมงานบริการหลังการขาย

4.มีคุณธรรมและจริยธรรรม
   บริษัทฯตั้งมั่นที่จะสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรมในการประกอบธุรกิจ

5.เติบโตก้าวหน้าและส่งเสริมภาพลักษณ์
   บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯโดยวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อก้าวสู่บริษัทมหาชนและมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานผลิตสินค้าด้านกล้องวงจรปิด
   เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออกนอกประเทศ โดยบริษัทฯได้มีแผนการขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
   ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและวางแผนขยายการทำโครงการระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน