ตัวแทนจำหน่าย
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน         
                                                             
เอกสารในการสมัครตัวแทน
  1. ภ.พ.20 (หรือ ภ.พ.09, ภ.พ.01)
  2. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือทะเบียนพาณิชย์
  3. แผนที่บริษัท
 
ขอแสดงความนับถือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร 02-929-6862 ต่อ 815
Email: info@samcomsecurity.com
เมื่อท่านเตรียมเอกสารตามรายละเอียดข้างต้นครบแล้ว กรุณาคลิกปุ่มลงทะเบียนด่านล่างนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารพร้อมลงทะเบียน